قصه زنی که از قهرمان بودن خسته شده است
سریال «کابوس ایست تاون»؛ روایتی از فشارها و انتظارات خودخواهانه اجتماعی
قصه زنی که از قهرمان بودن خسته شده است

پرداختن به سریال «کابوس ایست تاون» از دو وجه حائز اهمیت بسیار است. از یک سو نقاط قوت و ضعف در فیلمنامه‌نویسی و اجرا و از سوی دیگر لایه‌های درونی محتوایی و شخصیت‌پردازانه. البته بدیهی است که بررسی این دو ویژگی در هر اثر سینمایی یا تصویری قابل تاملی اهمیت دارد اما در این مورد خاص ویژگی‌های شاخصی وجود دارد که لزوم نگاه دقیق‌تر را تداعی می‌کند. شاید این ویژگی ذاتی هر اجتماعی‌ست که قهرمان‌ها را متولد کند، بزرگ و‌ بزرگ‌تر جلوه دهد و سرآخر از قهرمان خودساخته طلبکار باشد و احتمالا او را به زیر بکشد و قهرمانی دیگر را به عنوان ناجی و فدایی همزمان خلق کند.