«پیمانکار»؛ فیلمی غیرمنطقی با پایانی ناامیدکننده
«پیمانکار»؛ فیلمی غیرمنطقی با پایانی ناامیدکننده

  فیلم پیمانکار داستانی غیر منطقی را به جلو می‌برد و طبق انتظار پایانی ناامید کننده را نیز به مخاطب ارائه می‌کند.