همیشه دنبال نشدنی‌ها هستم
گفتگو با پوریا رحیمی سام ؛ بازیگر «خسوف»
همیشه دنبال نشدنی‌ها هستم

پوریا رحیمی سام مسیر آهسته و پیوسته‌ای را پشت سر گذاشته و انتخاب‌های وسواسی معقول داشته است که همین موجب رشد محسوس در کارش شده است.