«گورکن» ؛ در فرم خوب و در فیلمنامه دچار مشکل
نگاهی به فیلم «گورکن»
«گورکن» ؛ در فرم خوب و در فیلمنامه دچار مشکل

گورکن جدیدترین ساخته‌ی کاظم مولایی پس از فیلم موفقش کوپال است. مولایی، نویسندگی و کارگردانی اثر را خود برعهده داشته است و سینا سعیدیان نیز تهیه‌کنندگی فیلم را انجام داده است. نگاه متفاوت مولایی در آثارش باعث می‌شود که با همان نگاه به تماشای گورکن بنشینیم. آیا گورکن می‌تواند ما را راضی کند یا نه؟