«هناس»؛ اثری آرمان‌گرایانه برای ایران امروز
«هناس»؛ اثری آرمان‌گرایانه برای ایران امروز

در فیلم «هناس» ما با یک اثر الهام‌بخش مواجهیم؛ یک فیلم آرمان‌گرایانه که برای احوالاتِ امروزِ جامعه ایران، گفتنی‌های فراوانی دارد.