«همه‌چیز همه‌جا به یکباره»؛ ایده‌هایی بزرگ در ظرفی کوچک
«همه‌چیز همه‌جا به یکباره»؛ ایده‌هایی بزرگ در ظرفی کوچک

فیلم «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» اثری است که تلاش می‌کند حرف‌های مهمی در حوزه زندگی و وجود بزند؛ اما در اصل گویی حجم بزرگی از مضمون و ایده را در ظرف کوچکی از موقعیت‌های داستانی قرار داده است.