برای ایجاد همذات‌پنداری در مخاطب، باید قهرمان را روی زمین بیاوریم
فیلمنامه‌نویس «موقعیت مهدی»:
برای ایجاد همذات‌پنداری در مخاطب، باید قهرمان را روی زمین بیاوریم

یکی از نویسندگان فیلمنامه «موقعیت مهدی» گفت: پرداخت زمینی شهدا در این سال‌ها دیگر نکته تازه‌ای نیست؛ با این کار، قهرمان را از آسمان می‌آوریم به روی زمین و مخاطب با آن همذات پنداری می‌کند.

دقت در ترسیم جزئیات «موقعیت مهدی» را متفاوت کرد
دقت در ترسیم جزئیات «موقعیت مهدی» را متفاوت کرد

«موقعیت مهدی» فراتر از یک فیلم جنگی است و رنگ و بو و عطر همان سال‌های خاطره‌ساز را در خود دارد.