مهران غفوریان؛ هنوز در حال تجربه‌اندوزی
مهران غفوریان؛ هنوز در حال تجربه‌اندوزی

به مناسبت سالروز تولد مهران غفوریان به کاراکتر و کارنامه او نگاهی انداخته‌ایم که در این خبر آن را می‌خوانید.