با نگاه کاسب کارانه پول‌های عجیبی وارد سینما می‌شود/ سینمای ایران باید پوست بیندازد
منیژه حکمت در گفتگو با ماهنامه صبا:
با نگاه کاسب کارانه پول‌های عجیبی وارد سینما می‌شود/ سینمای ایران باید پوست بیندازد

منیژه حکمت با اشاره به وضعیت این روزهای سینما گفت که، افرادی بدون تخصص و با نگاه کاسب‌کارانه پول‌های عجیبی وارد می‌کنند که به خاطر اینکه جهان‌بینی و نگاه درستی پشت آن نیست ورشکستگی کامل در پی دارد.