سرمای خفقان آور «مرد بازنده» تماشاگر را می‌بلعد!
نگاهی به فیلم مهدویان؛
سرمای خفقان آور «مرد بازنده» تماشاگر را می‌بلعد!

«مرد بازنده» هیولایی است که با سرمای خفقان آورش تماشاگر را می‌بلعد و در انتها او را در وضعیت بلاتکلیف رها می‌کند.

«درخت گردو»؛ فیلمی برای شکنجه مخاطب!
نگاهی به فیلم مهدویان؛
«درخت گردو»؛ فیلمی برای شکنجه مخاطب!

شاید بهتر بود که «درخت گردو» یک مستند می‌بود و به طور کامل قصه را فراموش می‌کرد؛ این روایت شبه مستند و قصه‌ای که حتی به یک خط هم نمی‌رسد، نمی‌تواند از «درخت گردو» اثری ماندگار بسازد.