اصغر فرهادی، کیانوش عیاری جوان تر ماست
اصغر فرهادی، کیانوش عیاری جوان تر ماست

فرید سجادی حسینی بازیگری است که شاید کمتر کسی بازی او در فیلم «فروشنده» را از یاد برده باشد، بازیگری که در فیلم «بی همه چیز» نیز خوش درخشید.