«مادران موازی» تماشاگر را به دل تاریخ می‌برد
«مادران موازی» تماشاگر را به دل تاریخ می‌برد

مادران موازی، گذاری است از حال به دلِ تاریخ. سفری که از فراز بررسی یک رابطه‌ی دوستانه اتفاق می‌افتد.