منتقد یا قاضی دادگاه؟
نگاهی به فیلم «لامینور»؛
منتقد یا قاضی دادگاه؟

اگر به‌جای قرار گرفتن در جایگاه قاضی دادگاه و تصمیم‌گیری در مورد فیلمسازی یا عدم فیلمسازی فلان کارگردان، به خود آثار پرداخته شود فضای سالم‌تری برای برقراری دیالوگ خواهیم داشت.