«هناس»؛ درامی که شکل نگرفت
«هناس»؛ درامی که شکل نگرفت

فیلم «هِناس» قابلیت تبدیل شدن به اثری معمایی-جنایی را دارد اما نمی‌تواند این دستمایه‌های مستعد را دراماتیزه کرده و به درامی جذاب تبدیل کند.

نگاهی به کارنامه سیاوش طهمورث به مناسبت اکران «هناس»؛ کامل و شش‌دانگ
نگاهی به کارنامه سیاوش طهمورث به مناسبت اکران «هناس»؛ کامل و شش‌دانگ

سیاوش طهمورث بازیگری کامل و شش‌دانگ است که همواره حضوری درخشان روی صحنه داشته است.