«مغز استخوان»؛ عجیب‌تر از فیلم‌های تخیلی!
«مغز استخوان»؛ عجیب‌تر از فیلم‌های تخیلی!

«مغز استخوان» فیلمی است که خود را با عنوان یک درام اجتماعی معرفی می‌کند اما اتفاقاتی که طی آن رخ می‌دهد از فیلم‌های علمی تخیلی عجیب هم عجیب‌تر است.