«علف‌زار»؛ انتقادی اما بدون افتادن در دام یأس مطلق
«علف‌زار»؛ انتقادی اما بدون افتادن در دام یأس مطلق

«علف‌زار» فیلم عمیقی است که تلخ‌ترین موقعیت را به نمایش می‌گذارد اما بدون استفاده از ابزارهایی مثل معجزه، روزنه امید را هم پیش رو می‌گذارد.

«علف‌زار»؛ جسورانه، ملتهب و منطبق بر واقعیت‌های جامعه
«علف‌زار»؛ جسورانه، ملتهب و منطبق بر واقعیت‌های جامعه

«علف‌زار» یکی از ملتهب‌ترین فیلم‌های جشنواره فجر ۱۴۰۰ محسوب می‌شود که با وجود ضعف‌هایی که دارد فیلمی جسورانه‌ است.