«طلاخون»؛ جای خالی گره‌های دراماتیک
«طلاخون»؛ جای خالی گره‌های دراماتیک

در فيلمنامه «طلاخون» از گره‌افكني‌هاي دراماتيك ژانر تريلر خبري نيست. چنين است كه مخاطب در فيلمي ظاهراً متعلق به ژانر تريلر، جز تعليقي ديرهنگام و كم‌رمق در اثري سراپا ملتهب نمي‌يابد.