روایت متفاوت عشق و شجاعت یک خانواده‌ در «شاه ریچارد»
روایت متفاوت عشق و شجاعت یک خانواده‌ در «شاه ریچارد»

شاه ریچارد بیش از این‌که صرفاً فیلمی ورزشی باشد، یک درام جذاب و دل‌پذیر در ستایش خانواده‌ای شجاع و متعهد است.