«شادروان»؛ محفلی برای هنرنمایی بازیگران
«شادروان»؛ محفلی برای هنرنمایی بازیگران

«شادروان» بیش از هر چیز محفل هنرنمایی بازیگرانش است به طوری که سینا مهراد و بهرنگ علوی شاید بهترین نقش‌آفرینی کارنامه خود را اجرا می‌کنند و سه بازیگر زن این فیلم نیز همگی نمونه‌ای از بهترین بازی‌های کارنامه خود را ارائه داده‌اند.

«شادروان»؛ نمایشی کمدی از مرگ و فقر
«شادروان»؛ نمایشی کمدی از مرگ و فقر

شادروان موقعیت‌های کمدی‌اش را از میان صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی و جوک‌های جنسی بیرون نیاورده است و نشان می‌دهد حسین نمازی میان مردم واقعی کوچه بازار زندگی می‌کند، نه در فضای مجازی!

«شادروان» فیلمی که فقط یک بار می‌توان آن را دید!
«شادروان» فیلمی که فقط یک بار می‌توان آن را دید!

حوادث بعضا بی‌منطق در یک سوم پایانی فیلم «شادروان» و پایان‌بندی که همه امیدها را به یأس مبدل می‌کند باعث می‌شود تا این فیلم در ردیف آثاری که صرفا برای یک‌بار دیدن مفید است، قرار گیرد.