«حوض نقاشی»؛ نشانه‌شناسی کتلت
«حوض نقاشی»؛ نشانه‌شناسی کتلت

تازه‌ترین نمونه حرف زدن با غذاها را می‌توان در فیلم «حوض نقاشی» مازیار میری دید.