«بوتاکس»؛ خلاف الگوی مرسوم
«بوتاکس»؛ خلاف الگوی مرسوم

کاوه مظاهری، در «بوتاکس»، تقابل دو خواهر را در مرکز موقعیت‌ها قرار می‌دهد و در جهتی خلاف الگویی مرسوم حرکت می‌کند.