«بتمن»؛ بهترین بروس وین تاریخ سینما
«بتمن»؛ بهترین بروس وین تاریخ سینما

«بتمن» نسخه‌ی مت ریوز بهترین بروس وین را به نمایش گذاشته و می‌توان گفت که این بهترین بروس وین، و نه لزوما بهترین بتمن تاریخ سینماست.

«بتمن»؛ قهرمان‌هایی غرق‌شده در تاریکی
«بتمن»؛ قهرمان‌هایی غرق‌شده در تاریکی

«بتمن» فیلمی سیاه‌تر از همیشه است که قهرمان‌هایش آنقدر به تاریکی خو گرفته‌اند که به بخشی از آن تبدیل شده‌اند. 

دوستداران فیلم‌نوآر، طرفدار غمگین‌ترین «بتمن» تاریخ
دوستداران فیلم‌نوآر، طرفدار غمگین‌ترین «بتمن» تاریخ

بتمن جدید، غمگین‌تر از دیگر بتمن‌هاست و دوستداران فیلم‌های پلیسی یا فیلم‌نوآر به حتم چیزهایی در فیلم بتمن برای دوست داشتن خواهند داشت.