«انفرادی»؛یک فستیوال مبتذال با پایین‌ترین سطح کیفی
«انفرادی»؛یک فستیوال مبتذال با پایین‌ترین سطح کیفی

فیلم «انفرادی» مانند ساخته های قبلی مسعود اطیابی، یک فرمول تکراری دارد و آن لوده بازی حداکثری در طول فیلم است تا تماشاگر به هر قیمتی بخندد.