شماره ۳ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)
شماره ۳ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

در سومین شماره از ماهنامه به بهانه سریال «کرگدن» گفتگوی مفصلی با هدی زین العابدین داشتیم و همچنین با علیرضا کمالی پیرامون «وارش» و «سمفونی نهم» به صحبت نشستیم؛ تحلیلی بر «فوق لیسانسه ها » نیز در بخش دیگری آمده و احمد عاشوری نیز از سختی های تولید سریال خارج از تهران گفت.