«فرزندان بشر»؛ ساختار واقع‌گرا در بستر داستانی آخرالزمانی
«فرزندان بشر»؛ ساختار واقع‌گرا در بستر داستانی آخرالزمانی

«فرزندان بشر» یک فیلم آخرالزمانی با مایه‌های علمی تخیلی است که با ساختار واقع‌گرا در بستر داستانی آخرالزمانی از ترس‌های در کمین آینده بشر چشم اندازی هراسناک پدید آورده است.