ایده‌های خوب در «طوفان بی‌نهایت» یخ زد!
ایده‌های خوب در «طوفان بی‌نهایت» یخ زد!

«طوفان بی‌نهایت» با وجود شروع خوب رفته‌رفته تبدیل به فیلمی خسته‌کننده می‌شود به گونه‌ای که ایده‌های خوب در بطن فیلم یخ می‌زنند.