پدر ژپتوی بچه‌های دهه شصت
به بهانه زادروز زنده‌یاد «کامبیز صمیمی مفخم»؛
پدر ژپتوی بچه‌های دهه شصت

کامبیز صمیمی‌مفخم، برای سینما و تلویزیون ما دست کمی از آفرینندگی پدر ژپتو نداشت و به عروسک‌های زیادی موجودیت بخشید.