«ترور سرچشمه»؛ بازجویی یک جنایت
«ترور سرچشمه»؛ بازجویی یک جنایت

فیلم «ترور سرچشمه»، شبیه یک فیلم مستند چهره‌نگار، می‌کوشد تا بر آیت‌الله بهشتی، به‌عنوان شخصیتی تاثیرگذار در انقلاب تمرکز کند.