نگاهی به چند فیلم دادگاهی سینمای آمریکا؛ تصویر عدالت روی پرده نقره‌ای
نگاهی به چند فیلم دادگاهی سینمای آمریکا؛ تصویر عدالت روی پرده نقره‌ای

به بهانه جریان اختلافات جانی دپ و امبر هرد، هشت فیلم دادگاهی در سینمای جهان را معرفی کرده‌ایم که در ادامه آنها را می‌خوانید.