تلویزیون به یک رقیب واقعی احتیاج دارد
سید مهرداد ضیایی در گفت‌وگو با صبا:
تلویزیون به یک رقیب واقعی احتیاج دارد

سید مهرداد ضیایی، در گفت‌وگو با ماهنامه صبا به صحبت درباره شرایط فعلی تلویزیون و رقابت تلویزیون با پلتفرم‌های اینترنتی پرداخت.