نقد مدیریت شهری بوستون در مستند فردریک وایزمن
در باره مستند تالار شهر city hall
نقد مدیریت شهری بوستون در مستند فردریک وایزمن

سیده زهره میرعابدینی / کارشناس ارشد مدیریت شهری /ماهنامه صبا : در سال 2020 یکی از فیلم های به نمایش درآمده در جشنواره فیلم ونیز که مورد توجه قرارگرفت و در فهرست ده فیلم سال معرفی شده از سوی منتقدان اصلی نیویورک تایمز قرار گفت فیلم مستند city hall یا تالار شهر به کارگردانی فردریک وایزمن (Frederick Wiseman) است؛ مستندسازی که همواره نگاهی دقیق و صریح به ابعاد مختلف اداره امریکا با تمرکز بر نقش نهادهای اجتماعی داشته است در  این مستند با تمرکز بر فعالیت های جاری در ساختمان شهرداری بوستون، به عنوان پردیسی حکومتی، روند و جریان تعاملات مدیریت شهری، جامعه مدنی و شهروندان را از زاویه ای نزدیک به بیننده نشان می دهد. از نظر نیویورک تایمز این مستند اساسا تصویری از شهروندان است.