«سلفی با دموکراسی»؛ این یک فیلم نیست!
«سلفی با دموکراسی»؛ این یک فیلم نیست!

«سلفی با دموکراسی» نسبت به آثار مشابه سینمایی برتری خاصی ندارد و در یک کلام می‌توان گفت مشکل این فیلم کم جانی است.