«چیزهای عجیب»؛ یکی از پدیده‌های مهم هزاره جدید
«چیزهای عجیب»؛ یکی از پدیده‌های مهم هزاره جدید

دو موضوع وحشت و ایمان، سریال «چیزهای عجیب» را خیلی سریع به یکی از پدیده‌های مهم هزاره تبدیل کرد.