«مستوران»؛ چند هندوانه با یک دست
«مستوران»؛ چند هندوانه با یک دست

اولین مشکلی که در «مستوران» به چشم می‌آید، سردرگمی است؛ این که در تفهیم حرف اصلی‌اش دچار یک تشتت و بی‌قراری و ناتوانی و عدم یکپارچگی محتوایی شده است.

«مستوران»؛ گامی رو به جلو اما نیازمند اصلاح
«مستوران»؛ گامی رو به جلو اما نیازمند اصلاح

با وجود آن که «مستوران» یک گام روبه‌جلو در سریال‌های تاریخی است اما نباید به لکنت زبان و همچنین آشفتگی‌هایی که به اسم نوآوری در سریال دیده می‌شود بی‌تفاوت بود.