«مستوران»؛ گامی رو به جلو اما نیازمند اصلاح
«مستوران»؛ گامی رو به جلو اما نیازمند اصلاح

با وجود آن که «مستوران» یک گام روبه‌جلو در سریال‌های تاریخی است اما نباید به لکنت زبان و همچنین آشفتگی‌هایی که به اسم نوآوری در سریال دیده می‌شود بی‌تفاوت بود.