«داستان‌های یک نسل – همراه با پاپ فرانسیس» در ستایش کهنسالی
«داستان‌های یک نسل – همراه با پاپ فرانسیس» در ستایش کهنسالی

سریال مستند «داستان‌های یک نسل- همراه با پاپ فرانسیس» مجموعه‌ای است در ستایش کهنسالی؛ درباره داستان‌هایی پرفراز و نشیب که به راز زندگی و ارزش بودن پی برده‌اند.