«مدافعان شهر»؛ مانده در بند کلیشه‌ها
«مدافعان شهر»؛ مانده در بند کلیشه‌ها

سریال «مدافعان شهر» در همان نگاه اول، فیلم و سریال‌های کلیشه‌ای دفاع مقدس را یادآور می‌شود.