«زیرخاکی»؛ اندر مصائب مرد نقاب‌دار
«زیرخاکی»؛ اندر مصائب مرد نقاب‌دار

یادداشتی در خصوص مجموعه «زیرخاکی» در جدیدترین شماره ماهنامه صبا منتشر شده است که متن این یادداشت را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.