رسیدن به قله پدرخواندگی با استفاده از نقاط ضعف رقبا
درباره شخصیت علیرضا در «خسوف»:
رسیدن به قله پدرخواندگی با استفاده از نقاط ضعف رقبا

شخصیت علیرضا در سریال «خسوف» در نهایت این نکته را دریافت کرد که راه رسیدن به قله پدرخواندگی نه هوچی‌گری و راه انداختن سروصدا بلکه استفاده از نقاط ضعف رقباست.

همیشه دنبال نشدنی‌ها هستم
گفتگو با پوریا رحیمی سام ؛ بازیگر «خسوف»
همیشه دنبال نشدنی‌ها هستم

پوریا رحیمی سام مسیر آهسته و پیوسته‌ای را پشت سر گذاشته و انتخاب‌های وسواسی معقول داشته است که همین موجب رشد محسوس در کارش شده است.