«جیران»؛ مراقب باشید گول نخورید!
«جیران»؛ مراقب باشید گول نخورید!

«جیران» را می‌توان به بعضی سریال‌های تاریخی ترکی شبیه دانست اما گول این موضوع را نخورید که قرار است یک واقعه تاریخی را تماشا کنید.

مهدعلیای «جیران»؛ زنی تنها که گنهکار نیست!
مهدعلیای «جیران»؛ زنی تنها که گنهکار نیست!

مهدعلیا در سریال «جیران» زن تنهایی است که حق عاشق شدن و از تنهایی در آمدن را دارد و باور کنید یا نه، او در این ماجرای خاص، گناهکار نیست.