«بی‌گناه»؛ خوش‌ظاهر اما گنگ
«بی‌گناه»؛ خوش‌ظاهر اما گنگ

سریال «بی‌گناه» ضربه اصلی را از گُنگ بودن خط داستانی و نامشخص بودن ارتباط انبوه شخصیت‌ها با داستان اصلی می‌خورد.