مجموعه‌های تلویزیونی و پرداختن به شخصیت‌های واقعی؛ امکانات و محدودیت‌ها
مجموعه‌های تلویزیونی و پرداختن به شخصیت‌های واقعی؛ امکانات و محدودیت‌ها

به تصویر کشیدن یک شخصیت یا رخداد واقعی، شیرین است و این دست آثار طرفداران خود را دارد اما دشواری‌هایشان هم کم نیست.

«خاتون»؛ کلیدواژه اتحاد
«خاتون»؛ کلیدواژه اتحاد

محسن شرف‌الدین در یادداشتی در شماره دوازدهم ماهنامه «صبا» نوشت: سریال خاتون با‌ تأکید روی کلیدواژه‌های هویت و ملیت، داستان اشغال ایران توسط دو قوای نظامی روس و انگلیس را در بحبوحه جنگ جهانی دوم روایت می‌کند.

«آقای قاضی»؛ یک اثر آموزشی با زبان دراماتیک
«آقای قاضی»؛ یک اثر آموزشی با زبان دراماتیک

سریال «آقای قاضی» نخستین اثر آموزشی با زبان دراماتیک نیست که ساخته می‌شود و در هر قسمت دانش مخاطب را درباره برخی از پرونده‌ها بیشتر می‌کند.