ریاست جدید نباید بگذارد از ارگان‌های بیرونی به صداوسیما فشار بیاورند
امیر ابیلی، منتقد و کارشناس رسانه در گفتگو با ماهنامه صبا:
ریاست جدید نباید بگذارد از ارگان‌های بیرونی به صداوسیما فشار بیاورند

 همزمان با تغییر دولت و اعلام ریاست جدید در سازمان صداوسیما، احتمال داده می‌شود که شاهد تحولاتی در آینده باشیم. پیرامون این موضوع و همچنین ارائه راهکار‌هایی جهت بازگرداندن مخاطب باهوش و نکته‌بین، با "امیر ابیلی"، روزنامه‌نگار و فعال حوزه رسانه به گفتگو نشسته‌ایم و از او به عنوان یک کارشناس رسانه پرسیدیم که در بحران فعلی چه برون‌رفت‌هایی می‌تواند به عنوان راه‌حل از طریق صبا به ریاست جدید سازمان پیشنهاد شود که در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید.