«زالاوا»؛ در حسرت ایجاد یک ترس جمعی مشترک
«زالاوا»؛ در حسرت ایجاد یک ترس جمعی مشترک

عدم توانايي ايجاد يك ترس جمعي مشترک ميان اهالي زالاوا و مخاطب و به تبع آن ترديد مشترک در باورها و خرافات جايي است كه «زالاوا» از آن ضربه مي‌خورد.