«روز ششم»؛ الگومند و حساب‌شده
«روز ششم»؛ الگومند و حساب‌شده

یکی از نکاتی که «روز ششم» را به اثری قابل اعتنا تبدیل می‌کند، بهره‌گیری از اصول درام و یکی از مهم‌ترین آنها یعنی مقوله زمان است.

«روز ششم»؛ زیر پوست شهر
«روز ششم»؛ زیر پوست شهر

«روز ششم» فیلمی است که از دوگانه این سال‌های سینمای ایران (درام اجتماعی – کمدی) فاصله گرفته و می‌توان تماشایش را به‌خصوص به طرفداران داستان‌های معمایی و پلیسی توصیه کرد.