«بتمن»؛ قهرمان‌هایی غرق‌شده در تاریکی
«بتمن»؛ قهرمان‌هایی غرق‌شده در تاریکی

«بتمن» فیلمی سیاه‌تر از همیشه است که قهرمان‌هایش آنقدر به تاریکی خو گرفته‌اند که به بخشی از آن تبدیل شده‌اند. 

دوستداران فیلم‌نوآر، طرفدار غمگین‌ترین «بتمن» تاریخ
دوستداران فیلم‌نوآر، طرفدار غمگین‌ترین «بتمن» تاریخ

بتمن جدید، غمگین‌تر از دیگر بتمن‌هاست و دوستداران فیلم‌های پلیسی یا فیلم‌نوآر به حتم چیزهایی در فیلم بتمن برای دوست داشتن خواهند داشت.