«علیرضا داوودنژاد»؛ توانا در غافلگیر کردن تماشاگر
به مناسبت زادروز علیرضا داودنژاد؛
«علیرضا داوودنژاد»؛ توانا در غافلگیر کردن تماشاگر

علیرضا داودنژاد هیچ‌گاه خود را محدود به یک شکل از فیلمسازی نکرده است، به همین دلیل است که هر بار مواجهه با آثار جدید او می‌تواند غافلگیرکننده باشد.