«داستان یک شهر ۳»؛ دنباله‌سازی به هر قیمتی!
«داستان یک شهر ۳»؛ دنباله‌سازی به هر قیمتی!

مخاطبان «داستان یک شهر» می‌دانند که این سریال بعد از موفقیت برنامه «در شهر» شبکه پنج ساخته شد. این سریال یک خط واحد داشت و در هر اپیزود یک سوژه محور داستان می‌شد.