«لامینور»؛ تفکری تحسین‌برانگیز با اجرایی تصنعی و باورناپذیر
«لامینور»؛ تفکری تحسین‌برانگیز با اجرایی تصنعی و باورناپذیر

«لامینور» از چند مشکل بزرگ رنج می‌برد؛ برخی از قسمت‌های فیلم لوس و تصنعی و برخی از خرده‌داستان‌ها رهاشده به‌نظر می‌رسند.

منتقد یا قاضی دادگاه؟
نگاهی به فیلم «لامینور»؛
منتقد یا قاضی دادگاه؟

اگر به‌جای قرار گرفتن در جایگاه قاضی دادگاه و تصمیم‌گیری در مورد فیلمسازی یا عدم فیلمسازی فلان کارگردان، به خود آثار پرداخته شود فضای سالم‌تری برای برقراری دیالوگ خواهیم داشت.