حمیدرضا صدر؛ منتقدی که دوست صمیمی مخاطبانش بود
حمیدرضا صدر؛ منتقدی که دوست صمیمی مخاطبانش بود

حمیدرضا صدر با مخاطبش راحت بود، بسیاری از مطالبی که او در طول سال‌ها نوشت، بیشتر شبیه گپ‌وگفت‌هایی دوستانه به‌نظر می‌رسیدند.