جمشید هاشم‌پور؛ قهرمان مردم
جمشید هاشم‌پور؛ قهرمان مردم

جمشید هاشم پور بازیگری است که بیش از پنج‌ دهه در سینمای ایران حضور دارد و در هر دهه شرایط متفاوتی را داشته است.